درباره ما

مجموعه نوین طراحان هوشمند ، به عنوان یک شرکت باسابقه وشناخته شده در زمینه کسب وکار ، با تکیه بر نیروهای متخصص ، نخبه و مستعد ،نتیجه گرا و دارای توان اجرایی بالا و استفاده از علم و تکنولوژی روز ، همواره سعی نموده است تمام امکانات خود را در جهت خدمت به کشور بکار گیرد.

دقت ،سرعت ، قابلیت اعتماد و کارایی سرلوحه کار شرکت بوده و همیشه با به اشتراک گذاری آموخته ها و تجارب ذی قیمت ، سعی بر هم افزایی و گسترش حیطه خدمت خود داشته است .

افراد کلیدی تیم نوین طراحان هوشمند

تیم نوین طراحان هوشمند آمیزه‌ای از دانش و تجربه است و به‌وجودآورندگان آن قدمت بسیار و تجربه بالایی در عرصه کارآفرینی و کسب درآمدهای نوین دارند:

 • مهندس فرزاد سلطانی پور، موسس شرکت نوین طراحان هوشمند
 • مهندس سحر علیزاده، موسس و مدیر منابع انسانی
 • مهندس آرش فتحی گلزار، مدیر پشتیبانی فنی
 • مهندس مهدی جمالی، مدیر توسعه ساختاری
 • مهندس رضا کمالی ، مدیر توسعه کاربردی
 • مهندس حسن اخوان ، مدیر فروش
 • مهندس میلاد جمالی، مدیر و طراح سایت
 • مهندس رامین عبدی، مدیر واحد انفورماتیک
 • مهندس یاسمن بادیران ، مدیر امور قراردادهای بین المللی
 • ساناز رهروئی ، مدیر واحد حسابداری
 • مهندس بابک علیمحدی ، پشتیبانی فنی
 • مهندس رامین حسین پور بقائی ، پشتیبانی فنی
 • المان کبوتری، پشتیبانی فنی